Print
Hits: 170

9 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง