4 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียเชียงรุ้ง จัดพิธีสู่ขวัญ เเละ ผูกข้อมือ เเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564