งานแนะแนวการศึกษา แจ้งกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอินทนิล

 


ขอความอนุเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2564 ในระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 กรอกข้อมูลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา และการมีงานทำ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2565  ตามลิงค์ที่แนบ หรือ สแกน QR Code ดังแนบ
ทำแบบสอบถามกรุณาคลิกลิงก์ที่นี่