วันที่ 12 มกราคม 2565  นำโดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายดนุพล มามูล หัวหน้าโครงการฯ นำนักเรียน นักศึกษา ที่มีจิตอาสาเข้ามาดำเนินงานในโครงการชีววิถีฯ เข้าพิธีรับมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและต่อไป