วันที่ 11 มกราคม 2565 นำโดย ครูณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว หัวหน้างานสวัสดิการฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 นำนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน ทุกชั้นปี เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มเวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง