วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายจิรายุ ศีติสาร และนายมานะ เตชะปิตุ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง