วันที่ 30 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยนายมารุต รื่นรวยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมคณะผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งและท่านปลัดอาวุฒิโส

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายมานะ เตชะปิตุ ทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ให้กับ นางสาวเบญจพร หากันต์ ปลัดอบต.ทุ่งก่อ รักษาการแทน นายก อบต.ทุ่งก่อ ที่อนุเคาระห์สถานที่ในการปฏิบัติงานในการจัดตั้งศูนย์บริการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564