23 ธันวาคม 2564 นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564 เเละให้โอวาทกับนักเรียนเเละนักศึกษา