22 ธันวาคม 2564​ วิทยาลัยการอาชีพ​เวียง​เชียง​รุ้ง​ นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ พร้อมด้วยนายรุ่งวิกรัย ปาเรียน ครูที่ปรึกษานายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียง​เชียง​รุ้ง​ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย