วันที่ 16 ธันวาคม 2564 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นำโดยนายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ หัวหน้าแผนกฯ นำครู นักเรียน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานเครื่องปรับอากาศ  ระดับ อศจ. เชียงราย ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย