Print
Hits: 31

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะครูนำโดยครูปรเมศวร์ คำแปง  ครูพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ครูวิไลพร มหาวรรณ์ และทีมงานแนะแนว ออกแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนธารทิพย์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย