วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกอาหารและโภชนาการ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างยนต์ ร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ บริเวณในชุมชนบ้านทุ่งก่อ และในชุมชนบ้านเด่นสันทราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง