วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง" นำโดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการ ครูบุคลาการทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมมีการประกวดกระทง

   
ผลการประกวดกระทง ประจำปี 2564
รางวัลชนะเลิศ เเผนกอาหารเเละโภชนาการ ปวช.3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1เเผนกอาหารเเละโภชนาการ ปวช.1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เเผนกอาหารเเละโภชนาการ ปวช.2
รางวัลชมเชย เเผนกบัญชี เเละ เเผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ