วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูภิญญามาศ ปาเรียน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์