วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่นักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมีนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์