วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศกำหนดการวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไซต์ 100% และยังคงไว้ซึ่งการรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019 (COVID 19) D-H-M-T-T ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด