วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการิทยาลัยฯ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาติดตาม เข้าเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเเละวิถีการทำเกษตรเเบบธรรมชาติ ตรวจงานก่อสร้างอาคารวิทยบริการที่กำลังดำเนินการปลูกสร้าง เดินเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน อาคารสิ่งปลูกสร้างโดยรอบวิทยาัลยฯ