วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ นายรังสรรค์  ทองสินธุ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย และนายไชยพร บุญทา ข้าราชการครูซึ่งย้ายตำแหน่งมาปฏิบัติงานที่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และคณะผู้ติดตาม จากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก