8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเเสดงความยินดี ที่ได้ย้ายไปปฎิบัติราชการ 1. นายลิขิต ขัดเเก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง 2. นายริน ยาวิชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 3. นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 4. นางสาวพิราพร สุขวนิช ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เเละ 5. นางสาวอังคณา เครือคำ ครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา