วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ฉีดเเล้ว Pfizer ...!! เข็มแรก..อาชีวะ "สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้ารับการฉีดวัคซีน (วัคซีน Pfizer) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ONSITE ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน กลุ่มแรก จำนวน 118 คน ดำเนินการโดยโรงพยาบาลอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สถานที่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง