วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นำโดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปร่วมพิธีส่ง/ต้อนรับ นายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคเทิง โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง และ นางปิยะพร พูลเพิ่ม นายจตุพล ขันตี นายดนุรุท สีลาคำ รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยเทคนิคเทิง และคณะครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะฯ กิจการร้านเทิงนครคาร์แคร์ , ร้านกาสะลอง คอฟฟี่