วันที่ 30 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีส่งคุณครูวุฒิชาติ คุงตศิริวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้เกษียณราชการประจำปี 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งปฏิบัติงานราชการของท่านเป็นวันสุดท้าย