วันที่ 28 กันยายน 2564 นายจิรายุ ศีติสาร ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2564  และรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รางวัล "เสมาพิทักษ์" ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบไว้ให้ ณ ห้องประชุมเชียงรายแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย