วันที่ 18 กันยายน 2564 งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการการเปิด บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง