Print
Hits: 60

15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินโครงการเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2564 โดยมี นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในครั้งนี้