วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยครูรัชชานนท์ มหาวรรณศรี ครูพิราพร สุขวนิช ครูดนุพล มามูลและครูเบญจมาศ ศรีสุข พร้อมกับนักเรียนไปดูงานนอกสถานที่ อาทิ เช่น โรงงานทำขนมปัง กาดไม้เชียงรายบ้านฝั่งหมิ่น วัดห้วยปลากั้ง กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช และการรับชมวีดีทัศน์การเพาะเลี้ยงหอยขม