วันเสาร์ที่ 11 กันยาายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง งานหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและแบบบูรณาการ โดยมีนายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ดร.คำนึง ทองเกตุและคณะเป็นวิทยากร ตั้งแต่เวลา 0830น. ถึง 17.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง