Print
Hits: 144

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง ออกสอนอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง การสร้างชุดสปริงเกอร์ และการซ่อมแซมก๊อกน้ำ ณ โรงเรียนห้วยหมากเอี๊ยก