LINK สำรองคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดคลิดที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/141nF0-wPU_urvE8xVufiY3udq_Hltb83?fbclid=IwAR2DTs0gSyjqUNBitxOOdi3acxHU6hOc9YTZysn9FfQcUQsQLn5YZFSnByg

ดาวน์โหลดคลิดที่นี่ ลิงก์สำรอง

https://drive.google.com/drive/folders/1HybrJjvKTTBj626sxtXHVDQUpuyqcroB?fbclid=IwAR178FtUfSyAn3Kf6RcKiJFpQevsiXbfa8pFnIpBbgD8_YI5gcqIWHTrnPQ


ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

https://drive.google.com/drive/folders/1IIdGxCB5QkLT12QxKutBDpuzT_3gQAGf?fbclid=IwAR1SShRVbDLuy7ohFQjHAjWNg3jP9A8KBtd1yOf5YZiypv1LW5pTxs05b30