วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายมารุต รื่นรวย นำคณะครู ลงพื้นที่สำรวจการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ร.ร.ตชด.ชข. ที่จะได้เข้ามาดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะสั้น