วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เปิดโครงการ “พัฒนารูปแบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) โดยมี นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายสมหมาย เป็นมงคล ปลัดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย