วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นำโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครูที่ปรึกษาธุรกิจและนักเรียน ธุรกิจละ 2 คน ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ประเมินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 6 ธุรกิจ เริ่มเวลาประมาณ 10:00น. ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ