งานประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเว็บไซต์ "ครูพร้อม" www.ครูพร้อม.com เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งของการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้