ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เริ่มในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป