ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. เป็นต้นไปของทุกวัน โดย อบรมออนไลน์แบบ RealTime ผ่าน Youtube และ Facebook Live ช่องฺ BPCD Channel ติดตามทางกูเกิลไซต์ โครงการฯ คลิกที่นี่

 

 
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล DIGITAL LITERACY (IC3)

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=rxZjA2vFgDw

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


Online Learning Pedagogy ศาสตร์การสอนออนไลน์

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=S3DF5k8H8BE

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


GOOGLE CLASSROOM

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=LKqx86HIyd0

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


การสร้างแฟ้มสะสมผลงานด้วย New Google Site

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=rf4EQRcMQh8

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต (Be Internet Awesome)

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=6vyBgXHUfAo

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


การทำ Data Visualization ด้วย Google Data Studio

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=wNrtQFani8I

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


YouTube for Teacher

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=4W7Rsp7EP8k

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


Digital Marketing

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=MURaqhDwOJs

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


การติดตั้ง Google WorkSpace for Education

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=_U6lqy8NI5I

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


Google WorkSpace Admin Console

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=1-HsZvyhL-4

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


IoT เบื้องต้น ด้วย Node-RED

ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=tlYGFOxKZ5A

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.


สพฐ.จัด OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู"
 
 
ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ของทุกวัน