วันพุธที่ 7 เมษายน 2564  นายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง กับร้าน HASHI BY KeK สาขา ดิ อารีน่า เชียงราย ,ร้าน Tomato Japanese Restaurant และร้าน Cafe’ Number Ei8ht