วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. งานบุคลากรจัดโครงการรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2564 นำโดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ พระวิษณุกรรม พระภูมิเจ้าที่และพ่อปู่คำสิงหล ไหว้แม่ย่านางรถ บริเวณโรงจอดรถหลังตึกอำนวยการ และพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อาวุโสของวิทยาลัยฯ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ