วันที่ 4 เมษายน 2564 นายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาตรวจเยี่ยม คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net ) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวพาณิชยการเชียงราย