24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ เเละมีนางสาววิปัศยา อะทะวงษา นักวิชาการเเรงการ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้