วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยครูดนุพล มามูลและครู อังคณา เครือคำ พร้อมด้วยนักเรียนศิษย์เก่า ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


โรงเรียนริมโขงวิทยา

วันอังคาร ที่ 12 ม.ค.2564 วก.เวียงเชียงรุ้ง โดยครูริน ยาวิชัย และครูณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว เข้าแนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านสันติสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 

วันที่ 12 มกราคม 2564 ครูจิรายุ ครูวิไลพร ออกแนะแนวโรงเรียนบ้านแม่หม้อ บ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง พื้นที่ดอยสูงช่วงนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 9 องศาเซลเซียส