วันที่ 11 มกราคม 2564 นำโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นายชนะ สีพะนามน้อย รองผู้อำนวยการฯ และนายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการฯ เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่ 2564 หัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง