11 มกราคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ นายชนะ สีพะนามน้อย นายลิขิต ขัดเเก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นางสาวรณัฎฐชิตา สิทธิขันเเก้ว หัวหน้างานสวัสดิการ ต้อนรับ นายสะอาด คำตัน นายอนุรักษ์ พรมเลข เเละนางดวงคิด จรเอักา คณะติดตามการจัดการเรียนการสอนเเละการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID - 19 ) ภาคเรียนที่ 2/2563