ในวันที่ 7 มกราคม 2564  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียง นายมารุต รื่นรวย พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย