นายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

วันศุกร์ที่๘มกราคม๒๕๖๔เวลา๑๓.๓๐น.นายลิขิต ขัดแก้วรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งคุณครูชาญชัย แก้วเถินคุณครูอังคณา เครือคำเข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นปวช.นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาตำบลผางามอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย

 
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง คุณครูชาญชัย แก้วเถินคุณครูอังคณา เครือคำ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. แด่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบรวกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย