วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยครูจิรายุ ครูชาญชัย ครูวิไลพร ครูส่องศรี และนักเรียน ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปวช. โรงเรียนบ้านพญาไพร อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีครูและนักเรียน ม.3 ให้ความสนใจรับฟังการบรรยายทางการศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และ ครูรุ่งวิกรัย ปาเรียน ครูพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว อออกแนะแนวโรงเรียนอนุบาลโชคชัย ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง เชียงราย