10 ธันวาคม 2563 นำโดยนายชนะ. สีพะนามน้อยและนายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมทำกิจกรรม Chiang Rai Big Cleaning Day ทำความสะอาดทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ พร้อมกันทั้วทั้งจังหวัด ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง