วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายลิขิต. ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วมงานจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ สนามกีฬากลางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง