2 ธันวาคม 2563 ตัวเเทนสาธารณสุขอําเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าติดตามการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดโรคโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งคัด เเละเเนะนำเเนวทางการป้องกัน เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (COVID-19)