วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พิธีปลุกเสกเหรียญพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง โดยนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ชร.  เป็นประธานจุดเทียนชัย  เเละมีเเขกผู้มีเกียรติ บุคลาคลากร นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม