วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00น. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำ นายชนะ สีพะนามน้อย นายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ในเวลา 08.00น. ได้นำ คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทน นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และนำร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง